Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018

invitation-to-general-assembly-November-1st-2018

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του επιστημονικού τμήματος «Χρώματα Βερνίκια Μελάνια» της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σας προσκαλεί στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας στο Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος». (Google Map – Πατρ. Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική)

Οι εγγραφές νέων μελών στο επιστημονικό Τμήμα «Χρώματα Βερνίκια Μελανια» για την συμμετοχή στην Γ.Σ. θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και αποσταλεί μέχρι και την Δευτέρα 22/10/2018.

Ηλεκτρονική εγγραφή μελών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών είναι να είναι οικονομικώς εντάξει μέχρι και το έτος 2018 (οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και τη μέρα της ΓΣ) καθώς και έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία (αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα χημικού ή άλλο κατάλληλο έγγραφο).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός δράσης 2016-2017
  2. Οικονομικός απολογισμός 2016-2017
  3. Απολογισμός 13ου Συμποσίου Χρωμάτων
  4. Προγραμματισμός δράσης του τμήματος για το 2018
  5. Άλλα θέματα.

Μετά τιμής,

ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ

Facebook link: facebook event, Γενική Συνέλευση, Πέμπτη 01/11/2018

Linkedin link: Linkedin event, Γενική Συνέλευση, Πέμπτη 01/11/2018