Ομιλία, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

webinar
«Σχεδιασμός Ασφάλειας Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων.  Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον σε περίπτωση πυρκαγιάς» Δρ. Μιχαήλ Χάλαρης πρώην πρόεδρος της ΕΕΧ και αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το επιστημονικό τμήμα «Χρώματα Βερνίκια Μελάνια» της Ε.Ε.Χ. την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποίησε ομιλία στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας στο Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος».

Η ομιλία είχε τίτλο «Σχεδιασμός Ασφάλειας Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων.  Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον σε περίπτωση πυρκαγιάς» και πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Μιχαήλ Χάλαρη πρώην πρόεδρο της ΕΕΧ και αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ενδιαφέρουσα παρουσίαση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ίδιο στους παρακάτω συνδέσμους:

Στην ομιλία παρευρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοι. Το ΔΣ του τμήματος ευχαριστεί τον Δρ Μιχαήλ Χάλαρη για την επιτυχή διοργάνωση της ομιλίας.