Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

invitation-to-general-assembly-November-1st-2018

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του επιστημονικού τμήματος «Χρώματα Βερνίκια Μελάνια» της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σας προσκαλεί στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΕΧ (Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα, google map)

Οι εγγραφές νέων μελών στο επιστημονικό Τμήμα «Χρώματα Βερνίκια Μελάνια» για την συμμετοχή στη Γ.Σ. θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και αποσταλεί μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2019 23:59.

https://www.greekpaints.com/μέλη/

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών στην Γ.Σ. είναι να είναι μέλη της ΕΕΧ, οικονομικώς εντάξει μέχρι και το έτος 2019 (οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και τη μέρα της ΓΣ, παρακαλούμε πολύ όποιος τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες μετά την Παρασκευή 20/09/2019, για δική του διευκόλυνση, να προσκομίσει και το αποδεικτικό της κατάθεσης) καθώς και έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία (αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα χημικού ή άλλο κατάλληλο έγγραφο) σύμφωνα με το καταστατικό του τμήματος.

Τα μέλη που θέλουν να είναι υποψήφια στις εκλογές θα πρέπει να αποστείλουν email στο paints@eex.gr γνωστοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία και την πρόθεση τους να είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες αρχαιρεσίες μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2019 23:59. Σε όλα τα αιτήματα θα υπάρξει απάντηση αποδοχής της υποψηφιότητας από το ΔΣ.
Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν μέχτι την Παρασκευή 27/09/2019.

Η εκλογική διαδικασία λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα, εκτός από τα γραφεία της ΕΕΧ και στις έδρες των περιφερειακών τμημάτων της ΕΕΧ με ευθύνη του Προεδρείου του κάθε περιφερειακού τμήματος. Ως Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί το Προεδρείο του Περιφερειακού Τμήματος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΣ
1. Απολογισμός δράσης 2018-2019
2. Οικονομικός απολογισμός 2018-2019
3. Προγραμματισμός δράσης του τμήματος για το 2019-2020
4. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής επιτροπής
5. Αρχαιρεσίες
6. Άλλα θέματα.

Μετά τιμής,
ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ

Facebook link: Facebook event, Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 02/10/2019

Linkedin link: Linkedin event, Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 02/10/2019