Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

invitation-to-general-assembly-November-1st-2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΕΧ (Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα) και μετά από νόμιμη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό των Ε.Τ. πραγματοποιήθηκε η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών

Η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα ταυτόχρονα, εκτός από τα γραφεία της ΕΕΧ και στις έδρες των περιφερειακών τμημάτων της ΕΕΧ με ευθύνη του Προεδρείου του κάθε περιφερειακού τμήματος. Ως Εφορευτική Επιτροπή ενήργησε το Προεδρείο του κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Γ.Σ. ήταν τα παρακάτω:

 1. Απολογισμός δράσης 2018-2019
 2. Οικονομικός απολογισμός 2018-2019
 3. Προγραμματισμός δράσης του τμήματος για το 2019-2020
 4. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής επιτροπής
 5. Αρχαιρεσίες

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε:

 1. Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ. για την τελευταία οικονομική χρήση 2018-2019
 2. Τον προγραμματισμό δράσης του τμήματος για το 2019-2020
 3. Την σύνθεση της τριμερούς εφορευτικής επιτροπής.

Έπειτα, η εφορευτική επιτροπή διενήργησε τις Αρχαιρεσίες και οι εκλεγέντες κατά πλειοψηφία είναι:

 • Δημήτρης Κοκκώνης
 • Ευριπίδης Τσαούσογλου
 • Δόμνα Γκιτάκου
 • Απόστολος Ζαγογιάννης
 • Σωκράτης Ροκοτάς

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύχτηκε η λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης


Στην συνέχεια το νέο ΔΣ συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:        Δημήτρης Κοκκώνης
Αντιπρόεδρος: Δόμνα Γκιτάκου
Γραμματέας:     Ευριπίδης Τσαούσογλου
Ταμίας:            Απόστολος Ζαγογιάννης
Μέλος:             Σωκράτης Ροκοτάς


Μετά τιμής,
ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ