Πρόσκληση Παρουσίασης, Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

webinar

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 (15:00 – 16:00) θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Αποστόλο Σκαρλάτο, Product Stewardship & Regulatory Affairs Dpt.της εταιρείας SustChem S.A., διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο:

«Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN – UFI)»
https://zoom.us/j/98889011726

Από τη 1η Ιανουαρίου 2021 έχει τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 542/2017, ο οποίος θέτει νέες, αυστηρότερες υποχρεώσεις σε όλα τα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Ο Κανονισμός ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα, οφείλουν να κοινοποιούν αναλυτικές πληροφορίες σε μία νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (PCN), που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA). Πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν τα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων των κρατών-μελών της ΕΕ. Εκτός της Κοινοποίησης στη βάση δεδομένων, οι ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει να φέρουν τον ειδικό μοναδικό ανά φόρμουλα κωδικό «UFI». Mε το κωδικό «UFI» θα μπορούν τα κέντρα δηλητηριάσεων να αντιστοιχούν τα προϊόντα με τους φακέλους κοινοποίησης. Ο Κανονισμός επηρεάζει ολόκληρη τη χημική βιομηχανία, από τους παραγωγούς και εισαγωγείς καταναλωτικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χρώματα, αγροχημικά, αρωματικά, πετροχημικά, βιοκτόνα μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες πρώτες ύλες καλλυντικών, τροφίμων και χημικών.

Στην παρουσίαση θα αναλυθούν:

  • Βασικές έννοιες και στόχος του Κανονισμού
  • Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
  • Πληροφορίες φακέλου κοινοποίησης
  • Χειρισμός UFI
  • Εξαιρέσεις & Ειδικές περιπτώσεις
  • Διαφορές ΕΜΧΠ & PCN

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν ερωτήσεις μέχρι την Τέταρτη το βράδυ στο email του τμήματος με σκοπό να απαντηθούν κατά την διάρκεια της παρουσίασης

Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε στην εκδήλωσή μας!

Μετά τιμής,

ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ

Facebook Link: https://www.facebook.com/events/1171078946654465/

Linkedin Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6783835764393295872