Παρουσίαση, Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

webinar

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 (15:00 – 16:00) πραγματοποιήθηκε από τον κ. Αποστόλο Σκαρλάτο, Product Stewardship & Regulatory Affairs Dpt.της εταιρείας SustChem S.A., διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο:

«Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN – UFI)»

Από τη 1η Ιανουαρίου 2021 έχει τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 542/2017, ο οποίος θέτει νέες, αυστηρότερες υποχρεώσεις σε όλα τα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Ο Κανονισμός ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα, οφείλουν να κοινοποιούν αναλυτικές πληροφορίες σε μία νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (PCN), που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA). Πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν τα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων των κρατών-μελών της ΕΕ. Εκτός της Κοινοποίησης στη βάση δεδομένων, οι ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει να φέρουν τον ειδικό μοναδικό ανά φόρμουλα κωδικό «UFI». Mε το κωδικό «UFI» θα μπορούν τα κέντρα δηλητηριάσεων να αντιστοιχούν τα προϊόντα με τους φακέλους κοινοποίησης. Ο Κανονισμός επηρεάζει ολόκληρη τη χημική βιομηχανία, από τους παραγωγούς και εισαγωγείς καταναλωτικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χρώματα, αγροχημικά, αρωματικά, πετροχημικά, βιοκτόνα μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες πρώτες ύλες καλλυντικών, τροφίμων και χημικών.

Την ενδιαφέρουσα παρουσίαση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάνω από 100 συνάδελφοι. Το ΔΣ του τμήματος ευχαριστεί τον κ. Απόστολο Σκαρλάτο για την επιτυχή διοργάνωση της ομιλίας.

Μετά τιμής,

ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ