Πρόσκληση Παρουσίασης, Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

webinar

Αγαπητοί συνάδελφοι καλή χρονιά!

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 (18:00 – 19:00) θα πραγματοποιηθεί από τον κο Ιωάννη-Μάριο Ανανιάδη, MSc Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνο Νομικής Συμμόρφωσης και Συστημάτων Διαχείρισης AFCO S.A, διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο:

«Επισκόπηση Βασικής Νομοθεσίας για τη Διακίνηση και Χρήση των Χημικών σε Ελλάδα και ΕΕ για την Βιομηχανία Χρωμάτων, Νέοι Κανονισμοί, Βασικές τάσεις και αντιμετώπιση των προκλήσεων.»

Σύνδεσμος σύνδεσης στην παρουσίαση: Teams

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά

Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε στην εκδήλωσή μας!

Μετά τιμής,

ΔΣ Τμήματος ΧΒΜ, ΕΕΧ

Facebook link: https://fb.me/e/1cz457Qks

Linkedin Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900774496543076352