Άρθρα

Ομιλία, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

«Ways of enhancing properties of interior paints with help of silicone chemistry» Mrs. Marianne Kreuzpointer από την εταιρεία Wacker Το επιστημονικό τμήμα "Χρώματα Βερνίκια Μελάνια" της…